Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Αποφθέγματα Αριστοτέλη-Σόλωνα

                                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                                                                                                                

         1)Έξις  δευτέρα φύσις  εστί(η συνήθεια αποτελεί δεύτερη φύση μας)                                                                                          
         2)Η  φύσις  μηδέν  μήτε ατελές ποιεί  μήτε  μάτην(η φύση τίποτα  δεν κάνει ούτε ατελή ούτε μάταια).
         3)Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει(όλοι οι άνθρωποι  από την φύση τους   επιθυμούν  την  γνώση).   
         4)Τρία πράγματα χρειάζεται η εκπαίδευση: τη φύση, τη μάθηση και την  άσκηση.   
         5)Της  παιδείας  οι ρίζες  είναι πικρές μα  οι καρποί γλυκοί.
                                                                   ΣΟΛΩΝ                                                                           
         
         1)Μηδένα από του τέλους μακάριζε.   
         2)Φίλους μη τάχυ κτω(μη κάνεις βιαστικά φίλους).
         3)Γηράσκω δ'αεί  πολλά διδασκόμενος.   
         4)Ηδονήν φεύγε, ήτις λύπην τίκτει(απόφευγε την απόλαυση που φέρνει λύπη).
         5)Αργία μήτηρ πάσης κακίας(Η οκνηρία/αεργία είναι μητέρα κάθε κακίας).