Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Το απολυτίκιον των τριών Ιεραρχών

                  Ἀπολυτίκιον τριών Ιεραρχών 

Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

Οι τρεις Ιεράρχες

                            OI    TΡΕΙΣ    ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Οι τρεις Ιεράρχες είναι οι προστάτες άγιοι των γραμμάτων και της παιδείας. Η μνήμη των τριών Ιεραρχών τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου. Ας τους γνωρίσουμε όμως καλύτερα...


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Ποιες αργίες καταργούνται για τους μαθητέςΠοιες αργίες καταργούνται για τους μαθητές                                                                                         

Στην επιμήκυνση του διδακτικού έτους προχωρά το υπουργείο Παιδείας,ενώ καταργούνται ορισμένες αργίες για τους μαθητές στα σχολεία σύμφωνα με τον  υπουργό Παιδείας είπε σε συνέντευξη του. Επίσης μειώνεται η σχολική ύλη και αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Η ιστορία του Ηρακλή

Αnimated φιλόσοφοι Σωκράτης 2/2

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Το ρητό της ημέρας


Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Σωκράτης